Service

Vi utför service på alla luft-luft värmepumpar oavsett märke.
Dags för service?

Underhållsservice förlänger livslängden och säkerställer att din luftvärmepump eller luftkonditionering fungerar optimalt. Även om filtren fångar det mesta så fastnar damm, fett och smutspartiklar i inomhusdelens kondensor/förångare, vilket för med sig att anläggningen måste jobba hårdare för att få ut värmen eller kylan.

 

Detta råder en underhållsservice bot på. Mätningar visar att luftflödet ökar med upp till 30 % efter en riktig rengöring av inomhusdelen. Att service utförs av kylcertifierat företag inom vissa intervall är ofta också en förutsättning för att garantin ska gälla.

Följande moment ingår i underhållsservice av luftvärmepump/AC
  • Rengöring av inomhusdelens rörliga delar
  • Rengöring av inomhusdelens filter
  • Rengöring av inomhusdelens förångare/kondensor och kondensränna med spray som motverkar bakterier, svamp och fett, samt vid behov tryckluft
  • Rengöring av utomhusdelens kondensor/förångare
  • Kontroll av arbetstryck i både kyl- och värmedrift
  • Funktionskontroll av kondensavledning samt ev. kondensvattenpump
  • Läcksökning
  • Okulärbesiktning av anslutningar, genomföringar och tätningar
  • Nöj dig inte med att någon kommer och dammsuger dina filter! En riktig underhållsservicen med alla moment som beskrivs ovan tar 2-3 timmar.

 

Felsökning

Vi erbjuder också felsökning av din värmepump, AC eller klimatanläggning. Inga reparationer eller byten av delar ingår, dessa offereras i stället separat efter konstaterat fel.