Luft-vatten/Bergvärme

Luft-vatten/Bergvärme

CoolnHeat utför installationen i enlighet med gällande Köldmedieförordning. Vakuumsugning av systemet sker med vakuumeter för bästa resultat och längsta livslängd.

Det ingår i standardinstallation av luft-vattenvärmepump

 • Håltagning i lättforcerat väggmaterial samt tätning av hålet
 • Håltagning i lättforcerat väggmaterial samt tätning av hålet
 • Montering av utomhusdel på markstativ
 • Montering av skyddskanaler för gas- och vätskerör, max. 5 meter
 • Anslutning av gas- och vätskerör inkl. rördragning max. 5 meter
 • Dragning av kommunikationkabel mellan utomhus- och inomhudel, max. 5 meter
 • Inkoppling av el från befintlig arbetsbrytare på dedikerad säkring placerad högst 3 meter från värmepumpens kopplingsplint
 • Vakuumsugning med vakuumeter
 • Drifttagning
 • Genomgång av funktioner och inställningar
 • Allt material som behövs för ovanstående moment
 • Resa inom 031-området. Längre resor offereras separat.
 • Inkoppling av värmepump och samtidigt inköpt varmvattenberedare mot husets vattenburna värmesystem och tappvarmvatten (om tillämpligt)
 • Inkoppling av värmepump mot befintligt vattenburet system och varmvatten (om tillämpligt)
service_subimg2
vatten-img2
vatten-img3
vatten-img4
Tillägg:
 • Rördragning, skyddskanaler, eldragning och extra köldmedia mellan utomhus- och inomhusdel utöver de 5 meter som ingå
 • Arbeten som kräver tilgång till lift offereras separat
 • Håltagning i annat väggmaterial än trä, tegel eller lättbetong utan armering offereras separat

ROT-avdrag görs med 30 % av arbetskostnaden enligt Skatteverkets regler. Priset ovan avser luft-vattenvärmepump med separat inomhusdel.