Välkommen till CoolnHeat!

Har du hus/ radhus, restaurang, livsmedelsaffär,lokal eller förvaltar fastighet, då är det viktigt att du känner till de regler som gäller för installation och skötsel av utrustning som innehåller köldmedier.
För att säkerställa att köldmedieanläggningen/ värmepump/ klimatanläggning är i bra skick krävs att dessa kontrolleras och underhålls.
Alla kontroller/ service/ installationsarbeten ska utföras av ett kylföretag som är certifierat, det vill säga godkänt för att utföra sådana arbeten/ ingrep.
på incert online kan du som kund kolla/ kontrollera om företaget innehar ett giltigt certifikat.

Coolnheat i Göteborg AB installerar och servar alla typer av Värmepumpar till exempel Panasonic, Mitsubishi, Toshiba, Fujitsu, Bosch, IVT, Samsung, Electrolux, Qlima listan är stor, köp din värmepump så installerar vi den.
www.incert.se

Luft-luft

Service/reparation

.

Luft-vatten/bergvärme

Service/reparation

.

Klimatanläggning

Service/reparation

.

Om oss

.

Service

.

Kontakt

.

Om oss

.

Service

.

Kontakt

.