Luft-luft     Luft-vatten/Bergvärme     Klimatanläggning     Felsökning/Service     Om oss     Kontakt  
 
   
 
 
CoolnHeat utför installationen i enlighet med gällande Köldmedieförordning. Vakuumsugning av systemet sker med vakuumeter för bästa resultat och längsta livslängd.

Det ingår i standardinstallation av luft-vattenvärmepump

• Håltagning i lättforcerat väggmaterial samt tätning av hålet
• Håltagning i lättforcerat väggmaterial samt tätning av hålet
• Montering av utomhusdel på markstativ
• Montering av skyddskanaler för gas- och vätskerör, max. 5 meter
• Anslutning av gas- och vätskerör inkl. rördragning max. 5 meter
• Dragning av kommunikationkabel mellan utomhus- och inomhudel, max. 5 meter
• Inkoppling av el från befintlig arbetsbrytare på dedikerad säkring placerad högst 3 meter från värmepumpens kopplingsplint
• Vakuumsugning med vakuumeter
• Drifttagning
• Genomgång av funktioner och inställningar
• Allt material som behövs för ovanstående moment
• Resa inom 031-området. Längre resor offereras separat.
• Inkoppling av värmepump och samtidigt inköpt varmvattenberedare mot husets vattenburna värmesystem och tappvarmvatten (om tillämpligt)
• Inkoppling av värmepump mot befintligt vattenburet system och varmvatten (om tillämpligt)

Tillägg:
• Rördragning, skyddskanaler, eldragning och extra köldmedia mellan utomhus- och inomhusdel utöver de 5 meter som ingå
• Arbeten som kräver tilgång till lift offereras separat
• Håltagning i annat väggmaterial än trä, tegel eller lättbetong utan armering offereras separat

ROT-avdrag görs med 30 % av arbetskostnaden enligt Skatteverkets regler. Priset ovan avser luft-vattenvärmepump med separat inomhusdel.