Luft-luft     Luft-vatten/Bergvärme     Klimatanläggning     Felsökning/Service     Om oss     Kontakt  
 
   
 
 
CoolnHeat utför installationen i enlighet med gällande Köldmedieförordning. Vakuumsugning av systemet sker med vakuumeter för bästa resultat och längsta livslängd.

Det ingår i standardinstallation av luft-luftvärmepump

• Håltagning i lättforcerat väggmaterial samt tätning av hålet
• Placering av inomhusdel på max. 3 meters höjd
• Placering av utomhusdel på max. 1,5 meters höjd
• Anslutning av gas- och vätskerör inkl. rördragning max. 5 meter
• Dragning av kommunikationkabel mellan utomhus- och inomhudel, max. 5 meter
• Inkoppling av el från befintlig arbetsbrytare på dedikerad säkring placerad högst 3 meter från värmepumpens kopplingsplint
• Montering av skyddskanaler för gas- och vätskerör, max. 5 meter
• Installation av utomhusdel på väggkonsol med vibrationsdämpare
• Vakuumsugning med vakuumeter
• Drifttagning
• Genomgång av funktioner och inställningar
• Allt material som behövs för ovanstående moment
• Resa inom 031-området. Längre resor offereras separat.

Tillägg:
• Rördragning, skyddskanaler, eldragning och extra köldmedia mellan utomhus- och inomhusdel utöver de 5 meter som ingår.
• Placering av utomhusdel på markstativ istället för väggkonsol.
• Placering av inomhusdel högre än 3 meter och/eller placering av utomhsudel högre än 1,5 meter.
• Arbeten som kräver tilgång till lift.
• Håltagning i annat väggmaterial än trä, tegel eller lättbetong utan armering.

Samtliga tillägg offereras separat.

ROT-avdrag görs med 30 % av arbetskostnaden enligt Skatteverkets regler.