Välkommen till CoolnHeat!

Har du hus/ radhus, restaurang, livsmedelsaffär,lokal eller förvaltar fastighet, då är det viktigt att du känner till de regler som gäller för installation och skötsel av utrustning som innehåller köldmedier.
För att säkerställa att köldmedieanläggningen/ värmepump/ klimatanläggning  är i bra skick krävs att dessa kontrolleras och underhålls.
Alla kontroller/ service/ installationsarbeten ska utföras av ett kylföretag som är certifierat, det vill säga godkänt för att utföra sådana arbeten/ ingrep.
på incert online kan du som kund kolla/ kontrollera om företaget innehar ett giltigt certifikat.
www.incert.se